Geologi

Lynghonningen vår kommer fra Rendalen Østfjell. Her blomstrer røsslyngen (Calluna vulgaris) i juli og august.

I likhet med vin påvirkes smaken av honning av berggrunnen, selv om blomsten er den samme. Lynghonning smaker derfor forskjellig på grunn av  geologien i det enkelte området.

Bikubene våre står under lyngtrekket på Rendalsformasjonen. Bergarten i området er Sparagmitt, kvartsrike sandsteiner som gir opphav til et surt og næringsfattig jordsmonn. Denne bergarten gir en mild smak på lynghonningen.

Konkurransen «Det Norske Måltid» har som mål å sette fokus på Norges beste råvarer fra sjø og land i de enkelte regioner. For Lynghonningen fikk vi høsten 2008 tildelt prisen Hederlig omtale i Hedmark fylke i denne konkurransen.