Produksjon

Første del av sommeren står bikubene langs Renavassdraget i dalbunnen. Her er det avsetninger fra istiden som gir en rik og variert flora – ypperlig og fin sommermat for frittflyvende bier! Floraen som varierer fra år til år setter sitt eget lokale preg på honningen.

Når røsslyngen kommer i blomst på fjellet flyttes bikubene fra dalbunnen i Øvre Rendal og til fjellviddene i øst. Her er det store områder med røsslyng som gir rikelig tilgang på nektar. I juli og august jobber biene iherdig mens lyngtrekket pågår, og lynghonningen blir dermed et smakfullt produkt som gjør at du kan oppleve den korte og hektiske blomstringstiden i Rendalen på nytt.

Vi investerte i 2007 nye produksjonslokaler. Her er slyngerom, tørkerom, tappe- og kjølerom.

Honningen blir tørket ned til rett vannprosent. Vi slynger og siler honningen før den blir rørt til rett konsistens og marmorering. Deretter blir den tappet på glass og satt på kjølelager. Vi pakker og leverer mesteparten av varene til Rørosmat.