Om oss

Etter flere år som birøktere har vi tatt beslutningen om å satse på honningproduksjon fra Frittflyvende bier (™). Foretaket drives av Berit Lillestu og Vegard Mømb.

Vi bor i Østagrenda på et småbruk sammen med våre 3 gutter.

Vegard har gått flere bikurs og har hatt bikuber siden 2004. Fra høsten 2016 er han med på «Elitesatsing innen næringsbirøkt», prosjekt eid av Norges Birøkterlag og Honningcentralen.

Berit er med på alt av produksjonen som ikke er et møte med bien.

Produksjon

Første del av sommeren står bikubene langs Renavassdraget i dalbunnen. Her er det avsetninger fra istiden som gir en rik og variert flora – ypperlig og fin sommermat for frittflyvende bier! Floraen som varierer fra år til år setter sitt eget lokale preg på honningen.

Fortsett å lese «Produksjon»

Geologi

Lynghonningen vår kommer fra Rendalen Østfjell. Her blomstrer røsslyngen (Calluna vulgaris) i juli og august.

I likhet med vin påvirkes smaken av honning av berggrunnen, selv om blomsten er den samme. Lynghonning smaker derfor forskjellig på grunn av  geologien i det enkelte området.

Bikubene våre står under lyngtrekket på Rendalsformasjonen. Bergarten i området er Sparagmitt, kvartsrike sandsteiner som gir opphav til et surt og næringsfattig jordsmonn. Denne bergarten gir en mild smak på lynghonningen.

Konkurransen «Det Norske Måltid» har som mål å sette fokus på Norges beste råvarer fra sjø og land i de enkelte regioner. For Lynghonningen fikk vi høsten 2008 tildelt prisen Hederlig omtale i Hedmark fylke i denne konkurransen.